BOKKEN

       

In 1980 kochten we onze eerste bok.

Omdat er vanaf 1981 geen vrouwelijke dieren meer zijn aangekocht op ons bedrijf, is de bok de enige mogelijkheid om vers bloed in de stal te brengen. Er wordt dus veel tijd besteed om een passende bok voor onze geiten te vinden en/of te bestellen. We gaan regelmatig elders in het land een keuring bezoeken of een dag toeren langs de verschillende fokkers.

Ricella's Peter 56

Tsjeppenburster Egbert

Roelof ut 't Hop

Over het algemeen zijn er twee of drie bokken op ons bedrijf. Ieder jaar kopen we er eentje bij, en verkopen we de bok die we zelf niet meer willen gebruiken. Op deze manier proberen we een steeds beter fokresultaat te krijgen. Uit de hele provincie kwamen mensen met hun geiten langs, die ze door een van onze bokken lieten dekken. Helaas is dit door de vernieuwde regels niet meer mogelijk.

Ook de bokken gaan ieder jaar naar een keuring. Net als bij de geiten wordt een boklam na hun geboorte meteen ingeschreven in het jongveeregister.


Tom 1 - Een oude bok
lust graag een jong blaadje.
Als een bok minstens vier maanden oud is, wordt hij beoordeeld op het uiterlijk. Als het dier minimaal 70 punten heeft voor algemeen voorkomen, wordt hij voorlopig ingeschreven in het stamboek. Met deze bok kan nu gefokt worden.

Op anderhalfjarige leeftijd wordt de bok opnieuw gekeurd op uiterlijk. Als deze nog steeds meer dan 70 punten heeft voor algemeen voorkomen, wordt de bok definitief ingeschreven in het stamboek.

De boklammeren die op ons bedrijf worden geboren, worden verkocht aan andere fokkers en melkbedrijven.

Hoewel wij de bok een hulpmiddel vinden, die beoordeeld wordt op de nafok, willen we u toch een aantal van de bokken laten zien die we de afgelopen jaren hebben ingezet op ons bedrijf. Alleen de nakomelingen die op ons bedrijf zijn geboren zijn in de nakomelingentabel opgenomen, maar natuurlijk hebben deze bokken nog meer nakomelingen.

 

Walperter Gerwin
Krupers Apollo
Hircus Russel
Walperter Juror
Hircus Major
Jaap 37
Walperter Kalou

Age 17 fan 't rjocht rek

Hircus Maat

Jaap 36

Hircus Lightning

Tsjeppenburster Jan 4

Walperter Messi

Sybren 38 vd Tamarahoeve

Hircus Ruben

Gerko vd Dijk
Hircus Highlight

Tsjeppenburster Jan 41

Nooro's Jannus

Nooro's Ido
Guust vd Dijk
Hircus Impuls
Bildthoekster Salomo
Abel 94 vd Tamarahoeve

Joost vd Kastanjehoeve

 

Niels van de Dijk

Hieronymus vd Sluisweg

 

En deze bokken staan op dit moment in onze stal:

Nooro's Olivier

Nikodemus vd Sluisweg

Boshoek Aldo 1
Dayna Floris 2022

 

 

Eigengefokte bokken:

Sjoerd
Sjors
Tijmen
Xander
Xilan
Yanos
Yannis
Yoris
Zoran
Zorian
Andre
Apollo
Bennie
Bjorn
Bill
Casper
Cees
Chris
Dinant
Edgar
Gijs
Geert
Gerrit
Harm
Hendrik
Hylke
Isaac
Ivar
Klaas
Liam
Leo
Meinte