AGENDA     

 

 

LAMSCHEMA 2022

NIEUWS

06-08-2022: Op de huiskeuring zijn de jaarlingen Shena, en Carleen en de tweejarige Cristalle ingeschreven in het Stamboek.
Sijnke en Sijda zijn herkeurd.
De boklammeren Dayna Floris 2022 en Boshoek Aldo 1 zijn voorlopig ingeschreven in het Stamboek.
De bokken Nooro's Olivier en Nikodemus van de Sluisweg zijn herkeurd. (overzicht).

22-06-2022: Sterre is de laatste van de 19 geiten die heeft gejongd. Er zijn 20 sikken en 15 bokken ingeschreven in het Jongveeregister.

21-05-2021: We kregen een stalbord overhandigd van NOG Fokcommissie Witte geiten na achttien jaar werkzaamheden gedaan te hebben in de commissie.

12-04-2022: Boklam Dayna Floris 2022 heeft ook een plekje bij ons gekregen.

21-02-2022: Ons nieuwe boklam, Boshoek Aldo 1, staat in de quarantainestal.

18-09-2021: Op de huiskeuring is Liam voorlopig ingeschreven in het Stamboek.
Hieronymus vd Sluisweg en Nikodemus vd Sluisweg zijn herkeurd.
Vier jaarlingen geit zijn ingeschreven in het Stamboek en drie oudere geiten zijn herkeurd. 
(overzicht).

01-03-2021: De kop van Stijna is gebruikt voor het scrapie-onderzoek. Er is niets aangetoond.  

08-11-2020: De certificaten voor CAE, CL en zwoegerziekte zijn weer binnen.

12-09-2020: Op de huiskeuring zijn drie bokken definitief ingeschreven in het Stamboek.
De 3-jarige bok Niels van de Dijk is herkeurd.
Vier jaarlingen geit zijn ingeschreven in het Stamboek en de 4-jarige geit Sijgje is herkeurd. 
(overzicht).

02-08-2019: Op de huiskeuring zijn vijf zelfgefokte bokken en drie aangekochte bokken voorlopig ingeschreven in het Stamboek.
De 1-jarige bok Ilias is definitief ingeschreven.  
Zes jaarlingen zijn ingeschreven in het Stamboek.
(overzicht).

04-07-2019: De kop van Stina is gebruikt voor het scrapie-onderzoek. Er is niets aangetoond.  

15-04-2019: De geiten en schapen zijn onderzocht op Chlamydophila en paratuberculose. Er is niets aangetoond.

06-04-2019: Inmiddels hebben alle geiten gejongd. Er zijn 11 sikken en 16 bokken ingeschreven in het Jongveeregister.

06-12-2018: De lammeren hebben een eigen pagina gekregen. Op het lamschema hierboven is te zien dat alle geiten zijn gedekt.

08-11-2018: De certificaten voor CAE, CL en zwoegerziekte zijn weer binnen.

03-08-2018: Op de huiskeuring zijn drie jonge bokken voorlopig ingeschreven in het Stamboek.
De 1-jarige bok Niels van de Dijk is definitief ingeschreven.
Zes 1-jarige en een 2-jarige geit zijn ingeschreven in het Stamboek.
De 2-jarige geit Sijgje is herkeurd. 
(overzicht).

03-08-2018: We hebben Carlina laten inslapen. Ze is 10 jaar en 6 maanden oud geworden.

25-07-2018: We hebben Sigrid laten inslapen. Zij heeft de hoge leeftijd bereikt van 14 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

14-05-2018: Inmiddels hebben 14 geiten gejongd. Er zijn 12 sikken en 12 bokken ingeschreven in het Jongveeregister.

04-05-2018: De geiten en schapen zijn onderzocht op Chlamydophila en paratuberculose. Er is niets aangetoond.

14-02-2018: De eerste vijf geiten (Cristine, Stina, Carlina, Sijgje en Stijna) hebben gejongd. In totaal hebben we nu drie sikken en zes boklammeren. Op het lamschema hierboven kunt u alles volgen.

18-10-2017: Op ouwe Sigrid na zijn de oudere geiten gedekt.
De drie oudste lammeren, Sija, Sijke en Stanske hebben nu gezelschap van Bildthoekster Salomo gekregen.

04-08-2017: Op de huiskeuring zijn Hylke en Niels van de Dijk voorlopig ingeschreven in het Stamboek.
De 1-jarige bok Bildthoekster Salomo is definitief ingeschreven.
De 1-jarige geiten Crystie en Sijgje zijn ingeschreven in het Stamboek.
De 2-jarige geit Crisanne is herkeurd. 
(overzicht).

22-06-2017: De geiten en schapen zijn onderzocht op Chlamydophila en paratuberculose. Er is niets aangetoond.

13-05-2017: Onze nieuwe bok, Bildthoekster Salomo, staat in de quarantainestal.

18-02-2017: De kop van Chavon is gebruikt voor het scrapie-onderzoek. Er is niets aangetoond.  

05-02-2017: Ons nieuwe boklam, Niels van de Dijk, staat in de quarantainestal.

05-01-2017: De eerste lammeren zijn geboren. De driejarige Crystel kreeg twee bokken. Op het lamschema hierboven kunt u alles volgen.

04-01-2017: De certificaten voor CAE, CL en zwoegerziekte zijn weer binnen.

10-11-2016: In 'Schaap & geit' van de GD is een artikel over ons bedrijf verschenen.  

05-08-2016: Op de huiskeuring zijn drie eigengefokte bokken (Gijs  Geert en Gerrit) voorlopig ingeschreven in het Stamboek.
De 1-jarige bok Joost vd Kastanjehoeve is definitief ingeschreven.
De 2-jarige bok Hircus Impuls is herkeurd.
De 1-jarige geiten Sieta, Cristine, Crisanne en Crissie zijn ingeschreven in het Stamboek.
De 2-jarige geit Stijna is herkeurd. 
(overzicht).

25-05-2016: Alle geiten en schapen zijn onderzocht op Chlamydophila abortus en paratuberculose. Er is niets aangetoond.

08-05-2016: De 13 geiten die normaal gejongd hebben, kregen in totaal 27 lammeren. Hiervan zijn 14 sikken en 10 bokken ingeschreven in het Jongveeregister.

01-02-2016: Het lammerseizoen is begonnen. De tweejarige Crystel kreeg drie sikken en een bok.

09-11-2015: We hebben Cinja laten inslapen. Ze is 12 jaar en 8 maanden oud geworden.

 07-08-2015: Op de huiskeuring zijn de 1-jarige geiten Stijna, Cindy en Crystel ingeschreven in het Stamboek.
De jonge bok Joost vd Kastanjehoeve is voorlopig ingeschreven in het Stamboek.
De 1-jarige bok Hircus Impuls is definitief ingeschreven.
De oudere bokken  Guust vd Dijk en Abel 94 vd Tamarahoeve zijn herkeurd.
De 7-jarige geit Carlina is herkeurd. 
(overzicht).

25-07-2015: Onze nieuwe bok, Abel 94 vd Tamarahoeve, staat in de quarantainestal.

22-07-2015: De certificaten voor CAE, CL en paratuberculose en zwoegerziekte zijn weer binnen.
De geiten en schapen zijn ook onderzocht op Chlamydophila abortus. Er is niets aangetoond.
De kop van
Crista is gebruikt voor het scrapie-onderzoek. De uitslag is negatief.

14-04-2015: Er hebben 11 geiten gejongd. In totaal zijn er 24 lammeren geboren, waarvan 4 dood. We hebben 13 sikken en 7 bokken.

21-03-2015: Ons nieuwe boklam, Joost vd Kastanjehoeve, staat in de quarantainestal.

26-01-2015: Het lammerseizoen is begonnen. De elfjarige Sigrid kreeg een sik en een bok.

12-10-2014: Chavon was van het voorjaar gust. Ze is opnieuw gedekt en heeft vandaag twee sikken gekregen.

01-08-2014: Op de huiskeuring zijn de 1-jarige geiten Silvia, Crista en Sonja ingeschreven in het Stamboek. De 3-jarige geit Stina is herkeurd.
De jonge bokken
Hircus Impuls en Nooro's Jannus zijn voorlopig ingeschreven in het Stamboek. De 1-jarige bok Nooro's Ido is definitief ingeschreven. De 2-jarige bokken  Tsjeppenburster Jan 41 en Guust vd Dijk zijn herkeurd (overzicht).

02-05-2014: In het kader van het Europese onderzoeksproject zijn in november 2013 bij vijf bokken en acht geiten bloed afgenomen en onderzocht op het vererfbare gen tegen Scrapie. Jammer genoeg kwam bij geen van de onderzochte dieren het allel 222K (vergelijkbaar met ARR/ARR bij schapen) voor. Gelukkig werd het ongewenste allel 154H niet bij onze dieren aangetoond.
Alle geiten en schapen zijn onderzocht op Chlamydophila abortus. Er is niets aangetoond.

11-04-2014: We hebben Cisca op 8-jarige leeftijd laten inslapen. De moeizame bevalling van de vierling is te zwaar geweest voor haar.

04-04-2014: Cora is de laatste van de 10 geiten die gejongd hebben. In totaal zijn er 23 lammeren geboren, waarvan 3 dood. We hebben 12 sikken en 8 bokken.

30-03-2014: Onze nieuwe boklammeren, Hircus Impuls en Nooro's Jannus hebben een eigen pagina gekregen.

23-01-2014: Casilda is de eerste geit die heeft gejongd. Zij kreeg een sik en twee bokken.

02-08-2013: Op de huiskeuring zijn de 1-jarige geiten Sientje en Casilda ingeschreven in het Stamboek. De 2-jarige geiten Chavon en Stina zijn herkeurd.
De jonge bokken
Dinant en Nooro's Ido zijn voorlopig ingeschreven in het Stamboek. De 1-jarige bokken Guust vd Dijk en Tsjeppenburster Jan 41 zijn definitief ingeschreven. De 2-jarige bokken Gerko vd Dijk en Hircus Ruben zijn herkeurd (overzicht).

28-04-2013: Ons nieuwe boklam, Nooro's Ido, staat in de quarantainestal.

11-03-2013: We hebben Cirina laten inslapen. Ze is 14 jaar en bijna twee maanden oud geworden en was één van onze betere geiten. Haar kop is gebruikt voor het scrapie-onderzoek. De uitslag was negatief.

21-01-2013: De eerste geiten hebben gelamd. Carlina kreeg vrijdag een dood boklam. Vandaag kreeg de 10-jarige Cinja twee boklammeren en de 9-jarige Sigrid kreeg maar liefst vier boklammeren.

30-11-2012: Alle geiten zijn onderzocht op CAE, CL en paratuberculose. Er is niets aangetoond. Ook onze schapen zijn vrij van zwoegerziekte.

30-07-2012: Alle geiten en schapen zijn onderzocht op Brucellose en Chlamydophila abortus. Er is niets aangetoond.

13-07-2012: De zeven 1-jarige geiten zijn ingeschreven in het Stamboek. De 4-jarige geiten Costa en Carlina zijn herkeurd. Vijf jonge bokken zijn voorlopig ingeschreven in het Stamboek. De 1-jarige bokken Gerko vd Dijk en Hircus Ruben zijn definitief ingeschreven en de 2-jarige bok Sybren 38 vd Tamarahoeve is herkeurd (overzicht).

12-05-2012: Er hebben achttien geiten gelamd, waarvan drie te vroeg (Cady, Chantel en Calandra). Corian was weer schijndrachtig en Silvana had verworpen. Totaal zijn er 34 lammeren geboren. Hiervan zijn 16 sikken en 8 bokken ingeschreven in het Register van Jongvee.

12-03-2012: Onze nieuwe boklammeren, Tsjeppenburster Jan 41 en Hircus Highlight, staan in de quarantainestal.

11-02-2012: Ons nieuwe boklam, Guust vd Dijk, staat in de quarantainestal.

05-01-2012: De kop van Silvana is gebruikt voor het scrapie-onderzoek. De uitslag is negatief.

01-12-2011: De lammeren hebben een eigen pagina gekregen. Bijna alle geiten zijn gedekt.

13-08-2011: Op de bokkenkeuring van geitenfokvereniging Fryslân te Jubbega werd Zoran Dagkampioen.

05-08-2011: Bij de huiskeuring zijn vijf geiten en vijf bokken ingeschreven in het Stamboek (overzicht).

13-07-2011: Alle geiten zijn onderzocht op Chlamydophila abortus. Er is niets aangetoond.

05-04-2011: Silja is de laatste van de 16 geiten die gejongd hebben. Cady en Corian waren schijndrachtig. Sirena is over twee maanden uitgerekend. In totaal zijn er 35 lammeren geboren, waarvan 5 dood. We hebben 16 sikken en 14 bokken.

02-04-2011: In de quarantainestal staan onze twee nieuw aangekochte boklammeren: Gerko vd Dijk en Hircus Ruben.

14-02-2011: Chantel heeft het predikaat Keurstamboekgeit gekregen.

21-01-2011: Chanel begon drie weken te vroeg met jongen. De baarmoedermond raakte niet volledig ontsloten, waardoor een keizersnede nodig was. De twee bokjes en een sik waren dood (foto's).

29-12-2010: Alle geiten zijn onderzocht op CAE, CL en paratuberculose. Er is niets aangetoond. Ook onze schapen zijn vrij van Zwoegerziekte.

31-07-2010: De zes 1-jarige geiten zijn ingeschreven in het Stamboek. De 4-jarige geit Cisca is herkeurd. Drie jonge bokken zijn voorlopig ingeschreven in het Stamboek. De 1-jarige bok Hircus Lightning is definitief ingeschreven (overzicht).

24-07-2010: Op de Bokkenkeuring voor Zuid-Holland, Zuid-Nederland, Utrecht en Gelderland werd Xander Kampioen Witte bokken.

10-05-2010: Alle geiten zijn onderzocht op Brucella, Chlamydophila abortus en Q-koorts. Er is niets aangetoond.

15-04-2010: Onze nieuw aangekochte boklammeren, Tsjeppenburster Jan 4 en Sybren 38 vd Tamarahoeve, hebben een eigen pagina gekregen.

09-03-2010: Cim is de laatste geit die gelamd heeft. In totaal zijn 28 lammetjes geboren, waarvan er 3 dood waren. Hiervan zijn 8 sikken en 11 bokken ingeschreven in het Register van Jongvee.

06-02-2010: Carlina en Silvana hebben het predikaat Keurstamboekgeit gekregen.

21-01-2010: Carmella heeft zes weken te vroeg verworpen. De lammeren zijn onderzocht door de GD. Er is geen oorzaak vastgesteld voor het verwerpen. De kop van Carmella is gebruikt voor het scrapie-onderzoek. De uitslag is negatief.

19-10-2009: De jongste drie lammeren (CimCalandra en Solena) hebben ook een eigen pagina gekregen.

03-09-2009: De oudste vier lammeren (CailinChantel, Cindra en Sidonia) hebben een eigen pagina gekregen.

16-08-2009: De drie 1-jarige geiten (CostaCarlina en Silvana) zijn ingeschreven in het Stamboek. De twee 5-jarige geiten (Chanel en Sigrid) zijn herkeurd. De jonge bok Hircus Lightning is voorlopig ingeschreven in het Stamboek. De 1-jarige bok Walperter Messi is definitief ingeschreven. De 2-jarige bok Jaap 36 is herkeurd (overzicht).

01-08-2009: Op de Bokkenkeuring van de Vereniging Fryslân was één van onze eigengefokte bokken aanwezig. Yoris eindigde op 1B.

25-07-2009: Op de Bokkenkeuring voor Zuid-Holland, Zuid-Nederland, Utrecht en Gelderland waren drie van onze eigengefokte bokken aanwezig. Xilan eindigde op 1C. Yanos werd Reservekampioen Witte bokken. Xander werd Kampioen Witte bokken en Dagkampioen.
Ons nieuwe boklam, Hircus Maat, staat in de quarantainestal.

18-06-2009: De geiten zijn weer onderzocht op Chlamydophila abortus. Er is niets aangetoond.

23-04-2009: Silvana is de laatste geit die gelamd heeft. In totaal zijn er 37 lammetjes geboren, 16 sikken en 21 bokken. Hiervan zijn 15 sikken en 9 bokken ingeschreven in het Register van Jongvee.
Ons nieuw aangekochte boklam, Hircus Lightning heeft een eigen pagina gekregen.

18-02-2009: Carmona heeft het predikaat Keurstamboekgeit gekregen.

16-01-2009: De eerste geit heeft gelamd. De zevenjarige Cady kreeg net als vorig jaar één lam. 

26-11-2008: De uitslagen van de bloedonderzoeken zijn binnen; we zijn vrij van CAE, CL en paraTBC en zwoegerziekte.

08-08-2008: Twee 1-jarige geiten (Chanet, en Carmella) en een 5-jarige geit (Corian) zijn ingeschreven in het Stamboek. De jonge bokken Walperter Messi en Yordi zijn voorlopig ingeschreven in het Stamboek. De eenjarige bokken Age 17 fan 't rjocht rek, Jaap 36  en Jaap 37 zijn definitief ingeschreven (overzicht).

02-08-2008: Op de Bokkenkeuring van de Vereniging Fryslan waren twee van onze eigengefokte bokken aanwezig. Yannis eindigde op 1B en Yoris op 1A. Beide bokken zijn voorlopig opgenomen in het Stamboek.

26-07-2008: Op de Bokkenkeuring voor Zuid-Holland, Zuid-Nederland, Utrecht en Gelderland waren drie van onze eigengefokte bokken aanwezig. Xilan eindigde op 1D, Xander op 1A en Yanos werd Reservekampioen Witte boklammeren. De Kampioen Witte boklammeren was Otto, een bok die gefokt is uit een geit en een bok afkomstig uit onze stal.

14-07-2008: We hebben Sjoukje laten inslapen op de leeftijd van 11 jaar, 5 maanden en 18 dagen. Zij heeft een levensproductie van 13146 kg melk.

11-06-2008: De lammeren die we hebben aangehouden (Cilly, Silvana, Carlina en Costa), hebben een eigen pagina gekregen.

23-05-2008: Onze nieuw aangekochte bokken, Walperter Kalou, Jaap 36 en Walperter Messi, hebben een eigen pagina gekregen. Bij de jaarlingen hebben we foto's toegevoegd.

03-04-2008: Ciral was de laatste van de 17 geiten die heeft gejongd. In totaal kregen zij 12 sikken en 26 bokken. Hiervan zijn 10 sikken en 17 bokken ingeschreven in het Jongveeregister.

14-02-2008: Caya, Cisca en Cristina hebben het predikaat Keurstamboekgeit gekregen.

04-01-2008: De uitslag van het scrapie-onderzoek op de kop van Charlot is negatief: Onze geiten zijn scrapie-onverdacht.

18-10-2007: Jaap 37 is voorlopig ingeschreven in het Stamboek. We hebben ook wat foto's van hem gemaakt.

14-09-2007: De lammeren die we nog hebben overgehouden, hebben allemaal een eigen pagina gekregen. Hierop staan de foto's die we afgelopen week hebben gemaakt. Ook Hircus Major en Walperter Juror zijn op de foto gezet.

25-07-2007: Drie eenjarige geiten (CiscaCristina en Cirta) en twee oudere geiten (Carmona en Chanel) zijn ingeschreven in het Stamboek. De jonge bokken Age 17 fan 't rjocht rek en Xanto (zoon van Cinja en Walperter Juror) zijn voorlopig ingeschreven in het Stamboek (overzicht).

08-07-2007: Ons nieuw aangekochte boklam, Jaap 37 heeft een eigen pagina gekregen.

04-07-2007: Dit voorjaar hebben we alle geiten en schapen van een jaar en ouder laten onderzoeken op Chlamydophila abortus. De uitslagen waren allemaal negatief. Ook alle bokken die aangevoerd zijn, zijn negatief getest op Chlamydophila abortus.

25-06-2007: Zaterdag 23 juni was onze afdelingskeuring in Lexmond. Afgelopen voorjaar hebben we besloten naar aanleiding van verschillende voorvallen om voor onbepaalde tijd niet meer met onze geiten naar keuringen te gaan, om zo min mogelijk risico's te lopen wat betreft de gezondheid van onze dieren. We komen wel kijken op keuringen, omdat de geitenfokkerij wel onze liefhebberij is. Natuurlijk is iedereen (na een afspraak) van harte welkom om een kijkje bij onze geiten in de stal te nemen.

26-04-2007: Chania was de laatste geit die jongde. In totaal hebben we 20 geiten, waarvan 1 niet gedekt en 1 schijndrachtig was. De overige 18 (waarvan 8 jaarlingen met ieder 2 lammeren) gaven 37 lammeren. 19 bokken (waarvan 1 dood) en 18 sikken (waarvan 2 dood). Hiervan zijn 16 sikken en 7 bokken ingeschreven in het Jongveeregister.

03-04-2007: Ons nieuw aangekochte boklam, Age 17 fan it rjocht rek, heeft een eigen pagina gekregen.

06-02-2007: Cirina is de eerste geit die heeft gejongd, ze kreeg drie sikken. Helaas is een lam de nacht erna overleden.

24-11-2006: De uitslagen van de bloedonderzoeken zijn binnen; we zijn vrij van CAE, CL en paraTBC.

10-11-2006: Het lamschema voor komend seizoen is hierboven te vinden. De lammeren van afgelopen jaar hebben een eigen pagina gekregen.

04-08-2006: Crissy en Cirsten zijn verkocht aan een hobbygeitenfokker in België. Walperter Juror en Wilco (zoon van Crissy en Hircus Russel) zijn ingeschreven in het stamboek (overzicht).

 Op 15 juli 2006 hebben we besloten om in 2006 niet meer aan keuringen deel te nemen om geen risico te lopen op een eventuele besmetting van de bacterie Chlamydophila abortus.

 24-06-2006: We zijn met 4 lammeren en 10 geiten naar de afdelingskeuring in Lexmond geweest. Ze behaalden 12 eerste en 2 tweede prijzen. De eigenaarsgroep witte lammeren kreeg 1A. De twee eigenaarsgroepen witte geiten kregen 1A en 1B. 
Cisca werd reservekampioen witte lammeren en Cady werd kampioen witte geiten.
De vier éénjarige geiten en twee oudere dieren zijn (opnieuw) ingeschreven.
De inschrijvingen
(overzicht), de keuringsuitslagen (overzicht) en de foto's zijn te vinden op de individuele geitenpagina's.

29-04-2006: Chanel heeft het predikaat Keurstamboekgeit gekregen. Zij was ook de laatste geit die jongde. In totaal hebben 16 geiten gejongd. Er zijn 35 lammeren geboren, waarvan 20 sikken en 15 bokken. Hiervan zijn 18 sikken en 8 bokken ingeschreven in het Jongveeregister.

02-04-2006: Onze nieuw aangekochte bok Walperter Juror heeft een eigen pagina gekregen.

09-02-2006: Tot nu toe hebben 9 geiten gejongd. Ze kregen in totaal 21 lammeren. Hiervan zijn 12 sikken en 7 bokken ingeschreven in het Jongveeregister. Vanaf eind maart jongen de andere geiten.

21-01-2006: Charla is de eerste geit die heeft gejongd, ze kreeg twee sikken.

20-01-2006: Sigrid en Cirsten hebben het predikaat Keurstamboekgeit gekregen.

21-12-2005: De afgesloten melklijsten zijn bijgewerkt op de individuele geitenpagina's. 

24-09-2005: De nationale CW-geitenkeuring tijdens de Utrechtse Paardendagen hebben we bezocht met 7 geiten. Ze behaalden 6 eerste prijzen en 1 tweede prijs. De twee eigenaarsgroepen kregen 1C en 1G. De keuringsuitslagen (overzicht) zijn te vinden op de individuele geitenpagina's.

20-08-2005: We zijn met 5 lammeren en 9 geiten naar de keuring "Kring Alblasserwaard en Vijfheerenlanden" in Hoornaar geweest. Ze behaalden 9 eerste en 5 tweede prijzen. De eigenaarsgroep witte lammeren kreeg 1A. De twee eigenaarsgroepen witte geiten kregen 1A en 1B. 
Cilia werd kampioen witte lammeren en algemeen kampioen lammeren.
Sigrid werd beste zelfgefokte éénjarige melkgeit, kampioen witte melkgeiten van 1 en 2 jaar en algemeen kampioen melkgeiten.
De keuringsuitslagen
(overzicht) en de foto's zijn te vinden op de individuele geitenpagina's.

08-08-2005: Cinja heeft het predikaat Keurstamboekgeit gekregen.

30-07-2005: We zijn met 2 bokken en 3 boklammeren naar de bokkenkeuring in Lexmond geweest. Ze behaalden 2 eerste, 2 tweede en 1 derde prijs. 
Hircus Major is definitief ingeschreven en de drie boklammeren zijn voorlopig ingeschreven.
De inschrijvingen
(overzicht), de keuringsuitslagen (overzicht) en de foto's zijn te vinden op de individuele bokkenpagina's.

25-06-2005: We zijn met 4 lammeren en 10 geiten naar de afdelingskeuring in Lexmond geweest. Ze behaalden 12 eerste en 2 tweede prijzen. De eigenaarsgroep witte lammeren kreeg 1B. De twee eigenaarsgroepen witte geiten kregen 1A en 1B. 
Sigrid werd beste zelfgefokte éénjarige melkgeit en reservekampioen witte geiten.
De vier éénjarige geiten en drie oudere dieren zijn (opnieuw) ingeschreven.
De inschrijvingen
(overzicht), de keuringsuitslagen (overzicht) en de foto's zijn te vinden op de individuele geitenpagina's.

08-04-2005: In totaal hebben 16 geiten gejongd. Zij kregen 39 lammeren, waarvan 22 bokken en 17 sikken. Hiervan staan 9 bokken en 15 sikken ingeschreven in het Register van Jongvee.

11-01-2005: Carola is de eerste geit die heeft gejongd. Ze kreeg één bok en twee sikken.

26-11-2004: De uitslagen van de bloedonderzoeken zijn binnen; we zijn vrij van CAE en CL. De afgesloten melklijsten en fokwaarden zijn bijgewerkt op de individuele geitenpagina's.

10-10-2004: De lammeren van afgelopen jaar hebben een eigen pagina gekregen.

25-09-2004: De landelijke CW-geitenkeuring tijdens de Utrechtse Paardendagen hebben we bezocht met 1 lam en 6 geiten. Allen behaalden een eerste prijs. De twee eigenaarsgroepen kregen 1C en 1E.

21-08-2004: We zijn met 8 lammeren en 9 geiten naar de Kringkeuring in Hoornaar geweest. Ze kregen 14 eerste prijzen en 3 tweede prijzen. De vier eigenaarsgroepen behaalden een eerste prijs. Sigrid werd kampioen witte lammeren en algemeen kampioen lammeren. Carola werd reserve-kampioen witte geiten 3 jaar en ouder en uierkampioen witte geiten.
Hircus Russel, Krupers Apollo en Sjors zijn verkocht.

31-07-2004: CW-Bokkenkeuring voor Zuid-Holland, Utrecht en Zuid-Nederland. Onze bokken kregen alle vier een eerste prijs. Hircus Russel werd reservekampioen witte bokken. Sjors (de 2-jarige bok van Cirina) werd kampioen witte bokken en algemeen kampioen. Sjors staat nu weer bij ons op stal. 

26-06-2004: We zijn met 20 dieren (9 lammeren en 11 geiten) naar de afdelingskeuring in Lexmond geweest. Ze behaalden 10 eerste en 10 tweede prijzen. De twee eigenaarsgroepen witte lammeren kregen 1C en 1D. De twee eigenaarsgroepen witte geiten kregen 1A en 1B. 
Carola werd reservekampioen witte geiten en algemeen uierkampioen.

04-06-2004: Ons nieuw aangekochte boklam Hircus Major heeft een eigen pagina gekregen.

01-05-2004: 17 geiten hebben gejongd. Er zijn 34 lammeren geboren, waarvan 17 bokken en 17 sikken. Hiervan zijn 4 bokken en 15 sikken ingeschreven in het Register van Jongvee.

06-02-2004: In 2001 zijn we begonnen om het scrapie-certificaat te halen door middel van koppenonderzoek. Alle uitslagen waren negatief. De GD stuurde ons het officiële certificaat dat onze geiten scrapie-onverdacht zijn.

04-02-2004: Tot nu toe hebben 11 geiten gejongd. Ze kregen in totaal 13 sikken en 9 bokken. Hiervan waren 2 sikken dood geboren en 5 bokken zijn al afgevoerd. We hebben nu 11 sikken en 4 bokken. Vanaf begin maart jongen de andere geiten.

02-01-2004: De eerste geit heeft gejongd. Cleo heeft 1 bok gekregen. De lammeren van vorig jaar hebben een eigen pagina gekregen en de melklijsten en fokwaarden zijn bijgewerkt.

27-09-2003: We zijn met 6 lammeren en 3 geiten naar de UPD in Utrecht geweest. Dit was een keuring op landelijk niveau. We kregen 7 eerste en 2 tweede prijzen. Onze eigenaarsgroep met Cirina, Charlot en Carola kreeg ook een eerste prijs.

16-08-2003: De kringkeuring in Hoornaar hebben we bezocht met 9 lammeren en 9 geiten. Ze behaalden 12 eerste en 6 tweede prijzen. Met de eigenaarsgroepen (2 keer lammeren en 2 keer geiten) kregen we 4 eerste prijzen. Sita werd reservekampioen witte lammeren. Carola werd uierkampioen witte geiten. Cirina werd kampioen witte geiten 3 jaar en ouder.

26-07-2003: CW-Bokkenkeuring voor de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. De drie jonge, aangekochte bokken kregen alledrie een tweede prijs, ze zijn voorlopig opgenomen in het stamboek. Sjoerd en Sjors (de twee 1-jarige bokken van Cirina) zijn definitief opgenomen in het stamboek. Beiden kregen een eerste prijs. Sjors werd kampioen witte bokken en algemeen kampioen.

06-07-2003: Carlijn heeft vrijdag 2 bokjes gekregen, nu hebben alle geiten gejongd.

28-06-2003: We zijn met 21 dieren (12 geiten en 9 lammeren) naar de afdelingskeuring in Lexmond geweest. Ze behaalden 13 eerste en 8 tweede prijzen. Carinda werd reservekampioen witte geiten. De eigenaarsgroepen (2 keer lammeren en 2 keer geiten) kregen alle vier een eerste prijs. Vier éénjarige geiten en Cobi zijn (opnieuw) ingeschreven.

26-06-2003: We hebben Selma laten inslapen. Zij heeft de hoge leeftijd bereikt van 16 jaar, 4 maanden en 14 dagen.

24-03-2003: 15 geiten hebben gelamd. In totaal zijn er 34 lammeren geboren, waarvan 19 sikken (1 dood) en 15 bokjes. Alleen Carlijn moet nog lammeren, zij is in juli uitgerekend.

26-02-2003: De uitslagen van de bloedonderzoeken zijn binnen; we zijn vrij van CAE, CL en paraTBC. Het tweede koppenonderzoek op scrapie was ook negatief.

15-02-2003: Onze nieuw aangekochte boklammeren Hircus Russel, Ivanbar Nanne en Krupers Apollo hebben een eigen pagina gekregen. Sjoerd, een éénjarige bok van Cirina is terug in onze stal.

29-01-2003: Een tussenstand: de eerste groep van 7 geiten heeft gejongd. We hebben 10 sikken en 8 bokken. Carolien is afgevoerd toen ze voor het tweede achtereenvolgende jaar gust bleek te zijn.

17-01-2003: De eerste geit (Cher) heeft lammeren gekregen. Maar liefst 3 sikken.

20-12-2002: Caro en Carola hebben het predikaat keurstamboekgeit gekregen.

11-12-2002: De melklijsten en fokwaarden hebben we erbij gezet op de individuele geitenpagina's.

27-11-2002: We hebben onze geitensite uitgebreid met een frame, waardoor het overzichtelijker is geworden en u sneller van het ene naar het andere onderwerp kan gaan.

11-11-2002: De 6 lammeren die we dit jaar hebben aangehouden, hebben een eigen pagina gekregen. Alle dieren zijn inmiddels gedekt door Walperter Gerwin, alleen Sjoukje is gedekt door Roelof ut 't Hop. Half januari verwachten we de eerste lammetjes.

22-09-2002: Gisteren was de provinciale keuring in Utrecht. Omdat geiten uit andere provincies ook mochten komen, mogen we spreken van een keuring op landelijk niveau. Er waren 182 dieren aanwezig, waarvan 3 lammeren en 5 geiten van ons. We hadden 7 eerste prijzen en 1 tweede prijs. De eigenaarsgroep lammeren kreeg een 1A prijs, en de eigenaarsgroep geiten een 1C prijs.

11-08-2002: We zijn met 10 geiten en 6 lammeren naar de kringkeuring in Hoornaar geweest. We hadden 13 eerste en 3 tweede prijzen. Crissy en Cady werden kampioen en reservekampioen witte lammeren. Charlot en Cirina werden kampioen en reservekampioen witte geiten 3 jaar en ouder. Charlot werd ook uierkampioen Witte geiten.

08-08-2002: De keuringsrapporten van Walperter Gerwin en Cobi zijn toegevoegd. En de agenda is gewijzigd.

30-06-2002: Gisteren was de eerste keuring van dit jaar voor ons, de afdelingskeuring in Lexmond. We zijn er met 20 dieren geweest; 9 lammeren en 11 geiten. We hadden 15 eerste prijzen en 5 tweede prijzen. Soraya werd het beste Witte lam. Cirina werd reservekampioen bij de Witte geiten. De andere uitslagen kunt u vinden op de individuele geitenpagina's. Zes geiten zijn (opnieuw) ingeschreven.

26-05-2002: Van een aantal geiten uit het verleden hebben we ook een pagina gemaakt. Het zijn zijlijntjes waarvan we zelf geen nakomelingen meer hebben. Om het voor iedereen een beetje overzichtelijk te houden, hebben we stambomen gemaakt, die op de terugblikpagina zijn te zien.

07-05-2002: Alweer een uitbreiding van onze website. Deze keer een heel nieuw onderwerp: namelijk over het ras. Hoe de Nederlandse Witte geit is ontstaan en hoe deze er uit moet zien.

28-04-2002: Er zijn een aantal pagina's van geiten uit het verleden toegevoegd, zodat u nu helemaal terug kan naar de stammoeders Connie en Martine. We zijn nog aan het zoeken naar foto's van deze geiten. Ook de pagina over de keuringen is wat uitgebreider geworden.

14-04-2002: Onze site staat nu twee weken op internet. We hebben heel veel leuke reacties gekregen. Bedankt hiervoor. Enkele geitenpagina's zijn nu completer, doordat iemand ons de ontbrekende gegevens heeft opgestuurd.
Vorige week hebben we de geiten van stal gehaald en ze (ongewassen) op de foto gezet. Deze foto's zijn toegevoegd.
Walperter Gerwin, ons nieuw aangekochte boklam, heeft nu ook zijn eigen pagina.

01-04-2002: Enkele maanden geleden besloten we een website te maken. Wekenlang verzamelden we gegevens uit de jaarverslagen van de NOG, boeken van de landelijke Fokgroep Witte geiten, keuringscatalogi, productielijsten, lamschema's en inschrijvingsbewijzen. We bladerden onze fotoalbums door op zoek naar geschikte foto's. We hadden hele discussies over de proefpagina's, maar langzamerhand kwam er vorm in. En vandaag is onze website zover af dat we hem online hebben gezet. We zijn nog druk om het verder uit te breiden en te verbeteren.

10-03-2002: Inmiddels hebben 11 geiten gelamd. We hebben in totaal 20 lammeren, waarvan 11 bokken en 9 sikken.